Nyheder

Generalforsamling den 19. marts 2024

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11/3. Færdigt regnskab...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.
//