Generalforsamling den 19. marts 2024

8. januar 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling i klubhuset ‘Enigheden’ den 19/3-24 kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11/3-24.
Færdigt regnskab kan afhentes på varmeværket 8 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding ønskes af hensyn til forplejning og kan ske til varmeværket på telefon: 98 46 63 20/20 13 08 36 eller på mail: hvv@post.tele.dk.

//